EVENT

氹仔旧城区定向比赛

齐来游历 葡韵寻迹


在新视窗打开地图 » 在百度地图查看 »

比赛介绍

为了打破传统定向比赛概念,把定向比赛转移到充满历史文化之城区内。并透过各个设置的关卡,令参赛者对氹仔旧城区有更深厚的认识。以运动及智力游戏凝聚城区,促进社区和谐。

 

比賽花絮

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

主办                                                                                          

 

 

支持单位

 

 

 

服装赞助

饮品赞助

日期

01 12月, 2018

地址

氹仔旧城区

查询电话

+853 2857 6116